Zaznacz stronę

Testowanie oprogramowania to kluczowy element procesu wytwarzania i utrzymywania oprogramowania. Dzięki niemu można skrupulatnie sprawdzić i analizować wszystkie aspekty produktu. Kwadranty testów, opracowane przez Briana Maricka w 2003 roku, stanowią doskonałe narzędzie do lepszego zrozumienia i planowania testów. W zależności od jego charakteru i celu, możemy precyzyjnie określić rodzaje testów, które należy przeprowadzić. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą techniczną czy biznesową, kwadranty testów pomogą Ci w odpowiednim sortowaniu i wykonywaniu testowania oprogramowania.

Kwadrant nie definiuje w żaden sposób kolejności wykonywania testów. Jednak sortuje testowanie oprogramowania wg:

 • kontekstu technologicznego (dół)
 • celów biznesowych (góra)
 • wsparcie i rozwój produktu (lewa strona)
 • analizowanie i wyszukiwanie wad (prawa strona)
Kwadrant testów

Q1 – Testy Automatyczne – Wsparcie Techniczne

Testy w tym kwadrancie skupiają się na potwierdzaniu, czy program działa zgodnie z oczekiwaniami. Zapewniają szybką informację zwrotną programistom na temat stanu kodu, wspierają identyfikację i naprawę błędów oraz refaktoryzację kodu, zapewniają dokumentację kodu poprzez testy oraz zwiększają pewność, że zmiany nie wprowadzają regresji.

Rodzaje testów oprogramowania:

 • testy jednostkowe,
 • testy integracyjne
 • testy komponentów

Narzędzia:

Jednostkowe: JUnit (Java), NUnit (.NET), PyTest (Python).
Integracyjne: Postman (API), Selenium (UI), TestCafe.

Strategie:

Rozwijaj testy równolegle do kodu aplikacji, aby zapewnić szybką informację zwrotną.
Utrzymuj małe, skupione testy jednostkowe, które dokładnie określają, co jest testowane.

Najlepsze praktyki:

Stosuj techniki TDD (Test-Driven Development) dla lepszego projektowania i wyższej jakości kodu.
Regularnie aktualizuj i utrzymuj testy, aby uniknąć problemów z przestarzałymi scenariuszami.

Q2 – Testy Ręczne – Wsparcie Techniczne

Testy w tym kwadrancie koncentrują się na zapewnieniu, że program spełnia wymagania biznesowe. Celem jest zrozumienie zachowania systemu z perspektywy użytkownika, identyfikacja nieoczekiwanych błędów lub problemów użyteczności, które mogły zostać przeoczone podczas automatyzacji. Zapewniają głębsze zrozumienie potrzeb użytkownika, identyfikację subtelnych błędów interfejsu użytkownika, poprawę jakości produktu przez uwzględnienie ludzkiego elementu w testowaniu.

Rodzaje testów oprogramowania:

 • testy funkcjonalne (ręczne i automatyczne) z użyciem przykładów, historii, prototypów i symulacji.

Narzędzia:

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi; może korzystać z narzędzi do zarządzania przypadkami testowymi jak TestRail czy Zephyr.

Strategie:

Ustal cele testów eksploracyjnych i skoncentruj się na obszarach, gdzie mogą pojawić się największe ryzyka.
Włącz różnorodne perspektywy i umiejętności w proces testowania, aby lepiej zrozumieć różne aspekty aplikacji.

Najlepsze praktyki:

Dokumentuj swoje odkrycia i wnioski, aby umożliwić śledzenie i dalsze badania.
Wykorzystuj sesje debriefingowe, aby dzielić się wiedzą i uczyć się z doświadczeń innych testerów.

Q3 – Testy Ręczne – Krytyka Produktu

Testy w tym kwadrancie mają na celu sprawdzenie, jak program zachowuje się w sytuacjach nieprzewidzianych. Celem jest ocena, czy system spełnia wymagania biznesowe i czy jest przyjazny dla użytkownika oraz weryfikacja, czy produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek. Testy mają zapewnić, że produkt końcowy spełnia oczekiwania użytkowników i interesariuszy, poprawa doświadczenia użytkownika, zwiększa szanse na sukces rynkowy produktu.

Rodzaje testów oprogramowania:

 • ręczne oraz niekiedy automatyczne testy eksploracyjne, użyteczności oraz akceptacyjne użytkownika (UAT) z użyciem scenariuszy.

Narzędzia:

Użyteczności: UsabilityHub, Lookback.
Akceptacyjne: TestLink, qTest dla zarządzania scenariuszami UAT.

Strategie:

Zaplanuj testy UAT z udziałem rzeczywistych użytkowników końcowych, aby uzyskać autentyczne informacje zwrotne.
Przeprowadzaj regularne testy użyteczności, aby zrozumieć, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z produktem.

Najlepsze praktyki:

Zapewnij klarowną komunikację i instrukcje dla uczestników testów, aby maksymalizować wartość uzyskanych informacji.
Wykorzystuj feedback od użytkowników do iteracyjnego ulepszania produktu.

Q4 – Testy Automatyczne – Krytyka Produktu

Testy w tym kwadrancie skupiają się na analizie jakości kodu programu i jego architektury. Celem jest ocenienie systemu pod kątem jego zdolności do działania w realnych warunkach użytkowania, weryfikacja bezpieczeństwa i odporności na ataki, a także sprawdzenie zgodności z normami i standardami. Testy mają zapewnić, że system jest gotowy do obsługi rzeczywistego obciążenia, pomóc w identyfikacji i naprawie słabych punktów bezpieczeństwa, zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi i standardami branżowymi.

Rodzaje testów oprogramowania:

wykorzystywanie nie programistycznych narzędzi do testowania:

 • wydajności,
 • obciążenia,
 • bezpieczeństwa,
 • zgodności
 • skalowalności

Narzędzia:

Wydajnościowe: JMeter, LoadRunner.
Bezpieczeństwa: OWASP ZAP, Burp Suite.

Strategie:

Regularnie przeprowadzaj testy wydajnościowe i bezpieczeństwa, aby wcześnie wykrywać potencjalne problemy.
Symuluj realistyczne scenariusze użytkowania, aby testy odzwierciedlały możliwe warunki eksploatacji.

Najlepsze praktyki:

Integruj testy bezpieczeństwa i wydajnościowe z CI/CD, aby automatycznie wykrywać i raportować problemy.
Ustalaj progi akceptacji dla wydajności i monitoruj je na przestrzeni czasu.

Każdy kwadrant oferuje unikalne podejście do testowania, które pomaga w zapewnieniu, że oprogramowanie jest nie tylko technicznie solidne, ale także odpowiada na potrzeby użytkowników i jest gotowe do wprowadzenia na rynek. Skuteczne wykorzystanie narzędzi, strategii i najlepszych praktyk w odpowiednich kwadrantach pozwala zespołom deweloperskim i testującym na maksymalizację jakości produktu i efektywność procesów.